3. Kolay Python Projesi Hava Durumu Uygulaması

Üçüncü kolay pyhton projemiz “Hava Durumu Uygulaması” olsun. Bu projede, kullanıcının bir şehir adı girmesini isteyerek, OpenWeatherMap Uygulama programlama arayüzü (API) kullanarak o şehirdeki hava durumu bilgilerini alacağız ve kullanıcıya sunacağız.

İşte Python’da basit bir hava durumu uygulaması projesi:

import requests
import json

def get_weather(city):
  api_key = "YOUR_API_KEY"
  url = f"http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q={city}&appid={api_key}"

  response = requests.get(url)
  data = response.json()

  if data["cod"] == "404":
    print("Hava durumu bilgisi bulunamadı.")
  else:
    weather_desc = data["weather"][0]["description"]
    temp = data["main"]["temp"]
    humidity = data["main"]["humidity"]

    print(f"{city} şehrindeki hava durumu:")
    print(f"Durum: {weather_desc}")
    print(f"Sıcaklık: {temp} Kelvin")
    print(f"Nem Oranı: {humidity}%")

def main():
  city = input("Hava durumu bilgisini öğrenmek istediğiniz şehri girin: ")
  get_weather(city)

main()

Yukarıdaki kodda, get_weather fonksiyonu, kullanıcının girdiği şehir adını kullanarak OpenWeatherMap API’sine bir istek gönderir ve hava durumu bilgilerini alır. main fonksiyonu ise kullanıcıdan bir şehir adı alır ve get_weather fonksiyonunu kullanarak hava durumu bilgilerini ekrana yazdırır.

Adımları açıklayalım:

 1. get_weather fonksiyonunu tanımlıyoruz. Bu fonksiyon, OpenWeatherMap API’sine bir istek göndererek hava durumu bilgilerini alacak.
 2. api_key değişkenine, OpenWeatherMap API’si için size verilen API anahtarını ekliyoruz.
 3. API’ye gönderilecek URL’yi oluşturmak için url değişkenini kullanıyoruz. URL’ye şehir adını ve API anahtarını ekliyoruz.
 4. requests modülünü kullanarak oluşturduğumuz URL’ye bir GET isteği gönderiyoruz ve API’den gelen yanıtı response değişkenine atıyoruz.
 5. Yanıtı JSON formatında alıyoruz ve data değişkenine atıyoruz.
 6. Eğer data["cod"] değeri “404” ise, hava durumu bilgisinin bulunamadığını belirten bir mesaj yazdırıyoruz.
 7. Aksi takdirde, hava durumu bilgilerini data değişkeninden çıkarıyoruz. Hava durumu açıklamasını, sıcaklığı ve nem oranını alıyoruz.
 8. Hava durumu bilgilerini ekrana yazdırarak kullanıcıya sunuyoruz.
 9. main fonksiyonunu tanımlıyoruz. Bu fonksiyon, kullanıcıdan bir şehir adı alıyor ve get_weather fonksiyonunu kullanarak hava durumu bilgilerini ekrana yazdırıyor.
 10. Kullanıcıdan bir şehir adı girmesini istemek için input fonksiyonunu kullanıyoruz ve city değişkenine atıyoruz.
 11. Ardından, get_weather fonksiyonunu city değişkeniyle çağırarak hava durumu bilgilerini alıyoruz ve ekrana yazdırıyoruz.

Bu şekilde, basit bir hava durumu uygulaması projesini Python’da gerçekleştirmiş olduk. Projeleri adım adım ele alarak uygulamak, programlama becerilerinizi geliştirmeniz ve pratik yapmanız açısından büyük öneme sahip. Bu projede, kullanıcının bir şehir adı girmesiyle hava durumu bilgilerini alarak gerçek zamanlı olarak sunuyoruz. OpenWeatherMap API’si gibi harici kaynakları entegre ederek, gerçek dünya senaryolarını simüle etme ve uygulama geliştirme becerilerimizi geliştirme fırsatı elde ediyoruz. Projelerinizi adım adım ele alarak, algoritma tasarlama, veri işleme, hata yönetimi ve dış kaynak kullanımı gibi temel programlama prensiplerini uygulama şansını yakalarsınız. Bu süreç, programlama becerilerinizi pekiştirirken, yaratıcılığınızı da ortaya çıkarmanızı sağlar. Başarılar dilerim!

Geri Dön

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *