1. Kolay Python Projesi Sayı Tahmin Oyunu


Python projeleri, kişisel gelişimimiz için önemli bir rol oynar. Bu yüzden kolay projeler, programlama becerilerimizi pratiğe dökme ve gerçek dünya problemlerini çözme yeteneğimizi geliştirme konusunda bize yardımcı olur. Projelerde karşılaştığımız sorunları analiz ederek ve çözüm üretmek için mantıklı adımlar geliştirerek problem çözme becerilerimizi güçlendiririz. Algoritmik düşünmeyi geliştirir ve karmaşık sorunları küçük parçalara ayırarak çözüm sürecini kolaylaştırırız. Ayrıca, projelerde kendimizi sınırlarımızı zorlayarak yeni konular öğrenmek için teşvik ederiz. Python projeleri, kendi kendine öğrenmeyi teşvik eder ve yeni bilgileri araştırma ve uygulama yoluyla daha iyi bir anlama sağlar. Bu şekilde, Python projeleri kişisel gelişimimize katkıda bulunur ve programlama becerilerimizi güçlendirirken aynı zamanda yaratıcılığımızı da ortaya çıkarır. Şimdi ilk kolay projemiz ile başlayalım!

import random

def guess_number():
  target_number = random.randint(1, 100)
  guess_count = 0

  while True:
    guess = input("Bir sayı tahmin edin (1-100 arasında) veya 'q' tuşuna basarak çıkış yapın: ")

    if guess.lower() == 'q':
      print("Oyun sonlandırıldı.")
      break

    try:
      guess = int(guess)
      guess_count += 1

      if guess < target_number:
        print("Daha yüksek bir sayı tahmin edin.")
      elif guess > target_number:
        print("Daha düşük bir sayı tahmin edin.")
      else:
        print("Tebrikler! Doğru tahmin ettiniz.")
        break

    except ValueError:
      print("Geçerli bir sayı girmediniz. Tekrar deneyin.")

  print("Tahmin sayınız:", guess_count)

guess_number()

Şimdi adım adım kodu açıklayalım:

 1. İlk adımda, random modülünü projemize dahil etmek için import random ifadesini kullanıyoruz.
 2. guess_number isimli bir fonksiyon tanımlıyoruz. Bu fonksiyon içinde oyunun mantığını ve adımlarını gerçekleştireceğiz.
 3. target_number = random.randint(1, 100) ifadesiyle, 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı seçiyoruz ve bu sayıyı target_number değişkenine atıyoruz.
 4. guess_count = 0 ifadesiyle, tahmin sayacını başlangıçta sıfıra eşitliyoruz.
 5. Sonsuz bir döngü başlatıyoruz (while True). Bu döngü, kullanıcının doğru tahmin yapana kadar tahminlerini alacak ve geri bildirimde bulunacak.
 6. Kullanıcıdan bir tahmin istiyoruz. guess = input("Bir sayı tahmin edin (1-100 arasında) veya 'q' tuşuna basarak çıkış yapın: ") ifadesiyle kullanıcıdan bir giriş alıyoruz.
 7. Eğer kullanıcı ‘q’ tuşuna basarsa, oyunun sonlandığını belirten bir mesaj yazdırıyoruz ve döngüden çıkıyoruz.
 8. Tahminin bir tamsayıya dönüştürülebilir olduğunu kontrol ediyoruz. Bunun için try-except bloğu kullanıyoruz. Eğer kullanıcının girdisi bir tamsayıya dönüşebiliyorsa, tahmini bir tamsayıya dönüştürüyoruz ve tahmin sayacını bir artırıyoruz.
 9. Tahmini hedef sayıyla karşılaştırıyoruz. Eğer tahmin, hedef sayıdan küçükse “Daha yüksek bir sayı tahmin edin.” mesajını yazdırıyoruz. Eğer tahmin, hedef sayıdan büyükse “Daha düşük bir sayı tahmin edin.” mesajını yazdırıyoruz. Eğer tahmin, hedef sayıya eşitse “Tebrikler! Doğru tahmin ettiniz.” mesajını yazdırıyoruz ve döngüden çıkıyoruz.
 10. Eğer kullanıcının girdisi bir tamsayıya dönüşemezse, bir ValueError hatası oluşacak. Bu durumda, kullanıcıya “Geçerli bir sayı girmediniz. Tekrar deneyin.” mesajını yazdırıyoruz.
 11. Döngü sonlandığında, tahmin sayısını kullanıcıya bildiren bir mesaj yazdırıyoruz.
 12. Son olarak, guess_number() ifadesiyle oyun fonksiyonunu çağırarak oyunu başlatıyoruz.

Bu şekilde, “Sayı Tahmin Oyunu”nu farklı bir yaklaşımla Python’da yazdık. Her bir adımı anlamak ve projeyi adım adım geliştirmek önemlidir. Unutma süreklilik en önemli şey! Başarılar!

Geri Dön

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *