6. Kolay Python Projesi Yapılacaklar Listesi

Şimdi ise bir Yapılacaklar Listesi Uygulaması’nı Python ile birlikte adım adım oluşturacağız. Bu uygulama, kullanıcının günlük yapılacaklarını takip etmesine yardımcı olacak.

Öncelikle, boş bir yapılacaklar listesi oluşturuyoruz. Bu liste, kullanıcının ekleyeceği görevleri saklayacak.

Adım 1: Boş bir yapılacaklar listesi oluşturun.

yapilacaklar_listesi = []

Şimdi, kullanıcıdan görevleri eklemesini isteyecek bir fonksiyon oluşturuyoruz.

Adım 2: Kullanıcıdan görevleri eklemek için bir fonksiyon oluşturun.

def gorev_ekle():
  gorev = input("Yapılacak görevi girin: ")
  yapilacaklar_listesi.append(gorev)
  print("Görev eklendi!")

Kullanıcıya mevcut görevleri gösterme seçeneği sunmak için bir fonksiyon oluşturuyoruz.

Adım 3: Kullanıcıya mevcut görevleri göstermek için bir fonksiyon oluşturun.

def gorevleri_goster():
  if not yapilacaklar_listesi:
    print("Yapılacak görev bulunmamaktadır.")
  else:
    print("Yapılacaklar Listesi:")
    for i, gorev in enumerate(yapilacaklar_listesi, start=1):
      print(f"{i}. {gorev}")

Kullanıcıya görevleri güncelleme veya silme seçeneği sunan bir fonksiyon oluşturuyoruz.

Adım 4: Kullanıcıya görevleri güncelleme ve silme seçenekleri sunan bir fonksiyon oluşturun.

def gorev_guncelle_sil():
  gorev_index = int(input("Güncellenecek/silinecek görevin numarasını girin: "))
  if 1 <= gorev_index <= len(yapilacaklar_listesi):
    print("1. Güncelle")
    print("2. Sil")
    secim = int(input("Seçiminizi yapın (1 veya 2): "))

    if secim == 1:
      yeni_gorev = input("Yeni görevi girin: ")
      yapilacaklar_listesi[gorev_index - 1] = yeni_gorev
      print("Görev güncellendi!")
    elif secim == 2:
      del yapilacaklar_listesi[gorev_index - 1]
      print("Görev silindi!")
    else:
      print("Geçersiz seçim!")
  else:
    print("Geçersiz görev numarası!")

Son olarak, ana döngümüzü oluşturuyoruz ve kullanıcıya seçenekleri gösteriyoruz.

Adım 5: Ana döngüyü oluşturun ve kullanıcıya seçenekleri gösterin.

while True:
  print("\nYapılacaklar Listesi Uygulaması")
  print("1. Görev Ekle")
  print("2. Görevleri Göster")
  print("3. Görev Güncelle/Sil")
  print("4. Çıkış")

  secim = int(input("Seçiminizi yapın (1-4): "))

  if secim == 1:
    gorev_ekle()
  elif secim == 2:
    gorevleri_goster()
  elif secim == 3:
    gorev_guncelle_sil()
  elif secim == 4:
    print("Uygulamadan çıkılıyor...")
    break
  else:
    print("Geçersiz seçim! Lütfen tekrar deneyin.")

Harika! Bu adımlarla kullanıcılar artık Yapılacaklar Listesi Uygulaması’nı kullanabilirler. Görevleri ekleyebilir, mevcut görevleri görüntüleyebilir, güncelleyebilir ve silebilirler.Uygulamadan çıkmak için “4” seçeneğini seçmeleri yeterli olacaktır. Bu basit ve kullanıcı dostu uygulama sayesinde günlük yaşantılarında daha organize olacaklar.

Ve işte bu da kodun tamamı!

yapilacaklar_listesi = []

def gorev_ekle():
  gorev = input("Yapılacak görevi girin: ")
  yapilacaklar_listesi.append(gorev)
  print("Görev eklendi!")

def gorevleri_goster():
  if not yapilacaklar_listesi:
    print("Yapılacak görev bulunmamaktadır.")
  else:
    print("Yapılacaklar Listesi:")
    for i, gorev in enumerate(yapilacaklar_listesi, start=1):
      print(f"{i}. {gorev}")

def gorev_guncelle_sil():
  gorev_index = int(input("Güncellenecek/silinecek görevin numarasını girin: "))
  if 1 <= gorev_index <= len(yapilacaklar_listesi):
    print("1. Güncelle")
    print("2. Sil")
    secim = int(input("Seçiminizi yapın (1 veya 2): "))

    if secim == 1:
      yeni_gorev = input("Yeni görevi girin: ")
      yapilacaklar_listesi[gorev_index - 1] = yeni_gorev
      print("Görev güncellendi!")
    elif secim == 2:
      del yapilacaklar_listesi[gorev_index - 1]
      print("Görev silindi!")
    else:
      print("Geçersiz seçim!")
  else:
    print("Geçersiz görev numarası!")

while True:
  print("\nYapılacaklar Listesi Uygulaması")
  print("1. Görev Ekle")
  print("2. Görevleri Göster")
  print("3. Görev Güncelle/Sil")
  print("4. Çıkış")

  secim = int(input("Seçiminizi yapın (1-4): "))

  if secim == 1:
    gorev_ekle()
  elif secim == 2:
    gorevleri_goster()
  elif secim == 3:
    gorev_guncelle_sil()
  elif secim == 4:
    print("Uygulamadan çıkılıyor...")
    break
  else:
    print("Geçersiz seçim! Lütfen tekrar deneyin.")

Geri Dön

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *